KOLEO w Senacie!

W dniu 15 lutego byliśmy przedstawić KOLEO na 68 posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Stenogram z prac komisji (w tym również naszego wystąpienia) znajduje się na stronie Senatu.